Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Această Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal (în continuare - Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor pe care site-ulPortal pentru locuitorii și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com, (în continuare - https://gardens-ro.desigusxpro.com) situat pe numele domeniuluigardens-ro.desigusxpro.com (precum și subdomeniile sale), se pot informa despre Utilizator în timp ce utilizează site-ul gardens-ro.desigusxpro.com (precum și subdomeniile sale), programele și produsele sale.

1. Definiția termenilor

1.1 Următorii termeni sunt folosiți în această Politică de confidențialitate:

1.1.1. «Administrarea site-ului"(Denumită în continuare Administrație) - angajați autorizați să gestioneze site-ulPortal pentru locuitorii și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.comcare organizează și (sau) realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează a fi prelucrate, acțiuni (operațiuni) efectuate cu date cu caracter personal.

1.1.2. „Date cu caracter personal” - orice informație referitoare direct sau indirect la o persoană specifică sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal).

1.1.3. „Prelucrarea datelor cu caracter personal” - orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operațiuni) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente cu date cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, schimbarea), extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4. „Confidențialitatea datelor cu caracter personal” este o cerință obligatorie pentru Operator sau altă persoană care a obținut acces la datele cu caracter personal pentru a împiedica difuzarea lor fără acordul subiectului datelor cu caracter personal sau din alte motive legale.

1.1.5. „Site-ulPortal pentru locuitorii și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com„Este o colecție de pagini web interconectate situate pe Internet la o adresă unică (URL):gardens-ro.desigusxpro.comprecum și subdomeniile sale.

1.1.6. „Subdomenii” sunt pagini sau un set de pagini amplasate pe domenii de nivel al treilea, aparținând portalului site-ului pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com, precum și alte pagini temporare, la baza cărora se află informațiile de contact ale Administrației

1.1.5. „Utilizatorul site-uluiPortal pentru locuitorii și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com "(Denumit în continuare Utilizator) - o persoană care are acces la sitePortal pentru locuitorii și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.comprin Internet și folosind informațiile, materialele și produsele site-uluiPortal pentru locuitorii și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com.

1.1.7. „Cookie-urile” este o mică informație trimisă de un server web și stocată pe computerul unui utilizator, pe care clientul web sau browserul web o transmite serverului web de fiecare dată într-o solicitare HTTP când încearcă să deschidă pagina site-ului corespunzător.

1.1.8.„Adresa IP” este o adresă de rețea unică a unui nod dintr-o rețea de calculatoare prin care Utilizatorul obține acces la https://gardens-ro.desigusxpro.com.

2. Dispoziții generale

2.1. Utilizarea portalului site-ului web pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com de către Utilizator înseamnă acceptarea acestei Politici de confidențialitate și a condițiilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.

2.2. În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze să utilizeze portalul site-ului pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com.

2.3. Această Politică de confidențialitate se aplică Portalului site-ului pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com. https://gardens-ro.desigusxpro.com nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terțe către care Utilizatorul poate urmări linkurile disponibile pe portalul site-ului Web pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com.

2.4. Administrația nu verifică exactitatea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.

3. Obiectul politicii de confidențialitate

3.1. Această Politică de confidențialitate stabilește obligațiile Administrației pentru nedivulgarea și asigurarea protecției confidențialității datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează la cererea Administrației atunci când se înregistrează pe Portal pentru site-urile de locuit și grădinari de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com sau când se abonează la o informație de e-mail listă de email-uri.

3.2. Datele cu caracter personal permise pentru prelucrarea în conformitate cu această Politică de confidențialitate sunt furnizate de Utilizator prin completarea formularelor de pe portalul site-ului Web pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com și include următoarele informații:
3.2.1. prenume, nume, patronimic al Utilizatorului;
3.2.2. Numărul de telefon al contactului utilizatorului;
3.2.3. adresa de e-mail (e-mail)
3.2.4. locul de reședință al Utilizatorului (dacă este necesar)
3.2.5. fotografie (dacă este necesar)

3.3. https://gardens-ro.desigusxpro.com protejează datele care sunt transmise automat atunci când vizitați pagini:
- Adresa IP;
- informatii din cookie-uri;
- informatii despre browser
- timpul de acces;
- referrer (adresa paginii anterioare).

3.3.1. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa părți ale site-ului care necesită autorizare.

3.3.2. https://gardens-ro.desigusxpro.com colectează statistici despre adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate pentru prevenirea, detectarea și rezolvarea problemelor tehnice.

3.4. Orice alte informații personale care nu sunt specificate mai sus (istoricul vizitelor, browserele utilizate, sistemele de operare etc.) sunt supuse stocării sigure și neproliferării, cu excepția cazurilor prevăzute în clauze. 5.2. a acestei Politici de confidențialitate.

4. Scopul colectării informațiilor personale despre utilizator

4.1. Administrația poate utiliza datele personale ale Utilizatorului în următoarele scopuri:
4.1.1. Identificarea Utilizatorului înregistrat pe portalul site-ului Web pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com pentru autorizare suplimentară.
4.1.2. Asigurarea utilizatorului de acces la datele personalizate ale portalului site-ului pentru locuitorii și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com.
4.1.3. Stabilirea de feedback cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, cereri cu privire la utilizarea portalului site-ului web pentru locuitorii și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com, procesarea cererilor și a cererilor de la Utilizator.
4.1.4. Determinarea locației utilizatorului pentru a asigura securitatea, a preveni frauda.
4.1.5. Confirmarea exactității și completitudinii datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.
4.1.6. Crearea unui cont pentru utilizarea părților portalului site-ului pentru locuitorii și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com, în cazul în care Utilizatorul a acceptat să creeze un cont.
4.1.7. Notificările utilizatorului prin e-mail.
4.1.8. Oferirea utilizatorului de asistență tehnică eficientă în caz de probleme legate de utilizarea portalului site-ului Web pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com.
4.1.9. Furnizarea Utilizatorului, cu consimțământul său, cu oferte speciale, buletine informative și alte informații în numele portalului site-ului pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com.

5. Metode și termeni de prelucrare a informațiilor personale

5.1.Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se realizează fără nicio limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele de informații cu privire la datele cu caracter personal folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea acestor instrumente.

5.2. Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate către organele guvernamentale autorizate numai pe motive și în modul prevăzut de lege.

5.3. În cazul pierderii sau dezvăluirii datelor cu caracter personal, Administrația are dreptul de a nu informa Utilizatorul despre pierderea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal.

5.4. Administrația ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului de accesul neautorizat sau accidental, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea, precum și de la alte acțiuni ilegale ale terților.

5.5. Administrația, împreună cu Utilizatorul, ia toate măsurile necesare pentru prevenirea pierderilor sau a altor consecințe negative cauzate de pierderea sau dezvăluirea datelor personale ale Utilizatorului.

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Utilizatorul are dreptul:

6.1.1. Luă o decizie gratuită de a furniza datele tale personale necesare pentru utilizarea portalului site-ului web pentru locuitorii și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com și consimți la prelucrarea acestora.

6.1.2. Actualizați, completați informațiile furnizate despre datele cu caracter personal în cazul modificărilor acestor informații.

6.1.3. Utilizatorul are dreptul de a primi informații de la Administrație cu privire la prelucrarea datelor sale personale, dacă un astfel de drept nu este limitat în conformitate cu legile federale. Utilizatorul are dreptul de a solicita Administrației lămuriri ale datelor sale personale, blocarea sau distrugerea acestora în cazul în care datele cu caracter personal sunt incomplete, depășite, inexacte, obținute ilegal sau nu sunt necesare pentru scopul declarat al prelucrării, precum și să ia măsuri prevăzute de lege pentru a-și proteja drepturile. Pentru a face acest lucru, este suficient să notificați administrația la adresa de e-mail specificată.

6.2. Administrația este obligată:

6.2.1. Utilizați informațiile primite exclusiv în scopurile specificate în clauza 4 din prezenta Politică de confidențialitate.

6.2.2. Asigurați stocarea informațiilor confidențiale în secret, nu dezvăluiți fără permisiunea scrisă prealabilă a Utilizatorului și, de asemenea, nu vindeți, schimbați, publicați sau dezvăluiți în alte moduri posibile datele personale transferate ale Utilizatorului, cu excepția cl. 5.2. a acestei Politici de confidențialitate.

6.2.3. Luați măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja acest tip de informații în activitatea existentă.

6.2.4. Blocați datele cu caracter personal legate de Utilizatorul relevant din momentul în care acesta a solicitat sau solicitat, sau reprezentantul său legal sau organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate pentru perioada de verificare, în cazul dezvăluirii de date personale inexacte sau acțiuni ilegale.

Răspunderea părților

7.1. Administrația care nu și-a îndeplinit obligațiile este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea nelegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legea, cu excepția cazurilor prevăzute la cl. 5.2. și 7.2. a acestei Politici de confidențialitate.

7.2. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, administrația nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:
7.2.1. A devenit domeniu public înainte de pierderea sau divulgarea sa.
7.2.2. A fost primit de la o terță parte până la primirea Administrației Resurselor.
7.2.3. A fost dezvăluită cu acordul Utilizatorului.

7.3.Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru respectarea cerințelor legislației Federației Ruse, inclusiv a legilor privind publicitatea, cu privire la protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, cu privire la protecția mărcilor comerciale și a mărcilor de serviciu, dar fără a se limita la cele de mai sus, inclusiv răspunderea deplină pentru conținutul și forma materialelor.

7.4. Utilizatorul recunoaște că este responsabil pentru orice informații (inclusiv, fără a se limita la: fișiere de date, texte etc.), la care poate avea acces ca parte a portalului site-ului pentru rezidenții și grădinarii de vară https: // garden- fr.desigusxpro.com, este responsabilitatea persoanei care a furnizat aceste informații.

7.5. Utilizatorul este de acord că informațiile care i-au fost furnizate ca parte a portalului site-ului pentru locuitorii și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com pot fi un obiect de proprietate intelectuală, drepturile cărora sunt protejate și aparțin altor utilizatori, parteneri sau agenți de publicitate care postează un astfel de informații pe site-ul Portal pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com.
Utilizatorul nu are dreptul să efectueze modificări, să închirieze, să transfere pe un împrumut, să vândă, să distribuie sau să creeze opere derivate bazate pe un astfel de conținut (integral sau parțial), cu excepția cazului în care aceste acțiuni au fost autorizate în mod expres de către proprietarii acestui conținut în conformitate cu termenii unui acord separat.

7.6. În legătură cu materialele text (articole, publicații care sunt disponibile gratuit publicului pe portalul site-ului Web pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com), distribuția lor este permisă, cu condiția să se dea un link către https: // garden- fr.desigusxpro.com.

7.7. Administrația nu este răspunzătoare pentru Utilizator pentru nicio pierdere sau pagubă suferită de acesta, ca urmare a ștergerii, eșecului sau imposibilității de a salva orice Conținut și alte date de comunicare conținute pe portalul site-ului Web pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com sau transmis prin ea.

7.8. Administrația nu este responsabilă pentru nicio pierdere directă sau indirectă produsă din cauza: utilizării sau incapacității de utilizare a site-ului sau a serviciilor individuale; acces neautorizat la comunicările Utilizatorului; declarații sau comportament al oricărui terț de pe site.

7.9. Administrația nu este responsabilă pentru nicio informație postată de utilizator pe portalul site-ului Web pentru rezidenții și grădinarii de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com, inclusiv, dar fără a se limita la: informații protejate prin copyright, fără acordul expres al proprietarului dreptului de autor.

8. Soluționarea litigiilor

8.1. Înainte de a merge în instanță cu o cerere pentru litigiile care decurg din relația dintre utilizator și administrație, este obligatoriu să depuneți o cerere (o propunere scrisă sau o propunere electronică de soluționare voluntară a litigiului).

8.2. Beneficiarul revendicării în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii, în scris sau electronic, notifică solicitantului cererea despre rezultatele examinării cererii.

8.3. Dacă nu se ajunge la un acord, disputa va fi sesizată Curții de Arbitraj.

8.4. Legislația actuală se aplică acestei politici de confidențialitate și relației dintre utilizator și administrație.

9. Termeni suplimentari

9.1. Administrația are dreptul să efectueze modificări ale acestei Politici de confidențialitate fără acordul Utilizatorului

9.2. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul publicării pe Portal pentru site-urile de rezidenți și grădinari de vară https://gardens-ro.desigusxpro.com, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin noua ediție a Politicii de confidențialitate.

9.3. Orice sugestii sau întrebări referitoare la această politică de confidențialitate trebuie raportate la:

9.4. Politica actuală de confidențialitate este publicată pe pagina https://gardens-ro.desigusxpro.com/politika.html

Chiar acum vizionarea


castraveți

roșii

Dovleac